Naturbeteskött

 

Välkommen till Jordrök HB

På vår gård håller vi på att restaurera gamla betesmarker som vuxit igen och som ingen brukat sedan årtionden. Vi fäller skog, gallrar, röjer och bränner ris så att solstrålarna åter kan komma ner till marknivå. Sedan släpper vi dit korna som dels håller gräset på lagom nivå och dels äter en del sly som alltid kommer efter en avverkning. Vi försöker se och tillvarata de gamla markörerna som finns i markerna såsom gamla stigar och diken. Vi tar inte bort all skog utan blandar skog med betesmark.

Våra djur har aldrig ätit kraftfoder utan är uppväxta på enbart gräs. Under sommar och höst går djuren på naturbetesmarker, marker som inte plöjs utan som djuren själva håller i hävd. De har också möjlighet att beta i skogen och kan på så vis variera sin kost genom att beta gräs, örter och löv. Under vintern får de rundbalar av en väl sammansatt vallfoderblandning.

Våra marker sträcker sig ner mot en sjö och där vid stranden älskar korna att vara. Varma sommardagar kan de gå i vattenbrynet och äta vass och sjögräs och kan samtidigt kyla ner sina juver. 

Fördelen med naturbeteskött är att korna växer långsammare och på så vis blir det ett mer fettmarmorerat kött. Fettet är smakbäraren i köttet och får korna gå och äta de örter som de gillar och kanske en och annan svamp eller något annat gott så ger det ett smakrikt och gott kött.

Vår köttproduktion är 100% ekologisk och KRAV godkänd. Har du frågor om vårt kött eller något annat så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på ”Kontakt” ovan så hittar du alla uppgifter där.

Fumaria Officinalis

”Fumaria Officinalis” – Jordrök

 

Svart Angus

Svart Angus

info@jordrok.se

Copyright © 2014. Jordrök HB